Menili ste výfuky alebo vzduchový filter za športový?

Pravdepodobne si ničíte motor.

Náš optimalizačný program je určený pre motocykle u ktorých došlo k akejkoľvek úprave parametrov nasávania alebo výfukovej sústavy.

Čo ponúkame

tuning-karburator

NALADENIE KARBURÁTOROV

Osadenie a nastavenie pomocou karburátorového kitu.

tuning-vstrekovanie

NALADENIE VSTREKOVANIA

Nastavenie powercommandera alebo powerboxu prípadne u niektorých modelov vytvorenie novej palivovej mapy.

Napríklad pre majiteľov motocyklov Harley-Davidson, Buell a Triumph ponúkame výstavbu nových palivových máp pre každý valec zvlášť, na mieru pre konkrétny motor. Samozrejme pôvodnú továrenskú kalibráciu zálohujeme.

Vysvetlenie problematiky

Každý spaľovací motor je už zo sériovej výroby osadený nasávacou a výfukovou sústavou, ktorá musí spĺňať hlukové a emisné limity. Tomuto je prispôsobené aj vstrekovanie paliva, prípadne karburátor. Je ale bežnou praxou že veľká časť motocyklov jazdí s „otvorenými“ výfukmi, alebo športovou úpravou sania.

Takýto zásah bez dodatočnej úpravy vstrekovania / karburátorov, má však nepriaznivý dopad nielen na objemovú účinnosť motra, ale najmä na jeho tepelné zaťaženie. Toto následne nepriaznivo ovplyvňuje celkovú životnosť motora ako aj jeho výkonové parametre.

Čo sa vlastne deje?

Motor s takýmito úpravami (sania / výfuku) pracuje s väčším objemom vzduchu. Čo má za následok v niektorých režimoch zaťaženia (v určitom rozsahu otáčok) spaľovanie neprimerane „chudobnej“ zmesi.

Okrem toho že takáto zmes nevytvára dostatok výkonu, jej horenie prebieha vo vyššej teplote a navyše, zbytkové palivo tu neslúži na vnútorné ochladzovanie spaľovacieho priestoru.

Dochádza teda k prehrievaniu piestov, ventilov a vlastne celého spaľovacieho priestoru, čo má logicky za následok zvýšenie opotrebenia a zníženie životnosti a spoľahlivosti celého agregátu.

Ako to u nás prebieha


  • Pristavený motocykel sa najprv zmeria z hľadiska jeho celkovej kondície. Predíde sa tým situácii, že sa vylaďuje opotrebovaný motor.

  • Pokiaľ je motor v poriadku a motocykel nemá závažné nedostatky, inštalujeme naše záznamové zariadenie, ktoré je schopné zozbierať a zaznamenať údaje o priebehu spaľovania počas jazdy.
    Je to bezpochyby najpresnejší a v podstate jediný objektívny spôsob ako sa k potrebným údajom dopracovať. Naopak, motory vyladené na dynamometri (motorovej brzde), sa počas jazdy často správajú úplne inak. Treba mať na pamäti že akýkoľvek dynamometer, bez ohľadu na jeho kvalitu a úroveň zaškolenia personálu, skutočné jazdné zaťaženie len simuluje.

  • V nasledujúcom kroku sa motocykel vezme na jazdnú skúšku. Pri tejto skúške sa motocykel zaťažuje vo všetkých možných režimoch.

  • Zozbierané údaje z jazdy sa v servise vyhodnotia a zvolí sa najoptimálnejší postup pre naladenie. Počas ladenia sa motocykel opakovane testuje pokým sa nedosiahne ideálny priebeh spaľovania.

Aj keď sa týmto úkonom výkon motora spravidla zvýši, nie je to našim prvoradým cieľom. Je to skôr prirodzeným výsledkom lepšej objemovej účinnosti a spaľovania.

Okrem naladenia ponúkame aj možnosť samotného zmerania len pre informáciu majiteľa v akom stave je aktuálne jeho motocykel z pohľadu optimálnosti spaľovania.

Cena za prácu sa určuje pre každý motocykel zvlášť, keďže celková pracnosť pri tomto procese závisí od konkrétneho typu a zástavby. Individuálna je aj cena za materiál a závisí od zvoleného spôsobu úpravy (powercommander, powerbox, karburátorový kit, palivové mapy atď.).

ZAVOLAJTE A DOHODNITE SI NEZÁVÄZNÚ KONZULTÁCIU

0904 913 096